OKK VM7 III

1530×750
1.5ton
S8000

OKK VM4 II

630×410
0.5ton
S6000

Kitamura My Center 4XiD

800×500
0.7ton
S12000

MAKINO V33i

630×410
0.5ton
S18000

TOSHIBA VMC650

1300×650
2.0ton
S10000